ทหารพราน35จัดชุดลาดตระเวนเข้มตามแนวชายแดนสกัดกั้นการลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมาย

ทหารพราน 35 จัดชุดออกลาดตระเวนเข้มงวดตามแนวพื้นที่ชายแดน เพื่อสกัดกั้น การลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย และ สิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด

บริเวณชายแดนไทย เมียนมา ริมแม่น้ำเมย อ.ท่าสองยาง จ.ตาก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35 ได้จัดชุดปฎิบัติการเตรียมพร้อม ของหน่วย ทำการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบแสดงกำลัง บริเวณเขตรอยต่อระหว่างฐานปฏิบัติการตามแนวชายแดน ในหน่วยขึ้นตรงเพื่อเป็นการสนับสนุนการปฎิบัติในพื้นที่ห่างไกลของการวางกำลังและพื้นที่เขตรอยต่อ ตลอดจนถึงเส้นทางเข้าสู่ภูมิประเทศตอนใน ในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จ.ตาก ช่องทาง ท่าเรือ /ท่าข้าม ต่างๆ ริมแม่น้ำเมย เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าว ตลอดจนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภท โดยการนำยุทโธปกรณ์และเครื่องมือพิเศษในอัตราของหน่วยออกไปใช้ภายใต้การปฎิบัติการควบคุมการป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19. อย่างเคร่งครัด

อีกทั้งยังได้ขอความร่วมมือกับชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมเป็นหูเป็นตา ในการแจ้งเบาะแสหากพบเห็น การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฏหมายและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐