ผู้ว่าฯอ่างทองขอบคุณพี่น้องปชช.ก่อนไปรับตำแหน่งจ.อุทัยธานี

นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวอำลาพี่น้องชาวอ่างทองว่า วันสุดท้ายในฐานะ “ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง” รู้สึกขอบคุณโชคชะตาที่ทำให้ผมได้มาสัมผัสเมืองแห่งวีรชนผู้กล้า ซึ่งถูกร้อยเรียงด้วยประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ผู้คนเต็มไปด้วยมิตรไมตรี และความมีน้ำใจในการที่จะช่วยเหลือกัน นับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขหนึ่งในชีวิตราชการ ทำให้เวลาเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งภารกิจส่วนใหญ่ในช่วงที่ผ่านมาคือการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ผมยังจำวันแรกที่หาสถานที่ในการทำโรงพยาบาลสนาม วันที่เราลงไปทำความสะอาด วันที่เราประกอบเตียง ความเร่งด่วนในการจัดหาสิ่งของจำเป็นต่างๆ ซึ่งเป็นธรรมดาที่จะมีอุปสรรคและข้อจำกัดบ้าง แต่เราก็ผ่านมาได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน และน้ำใจของพี่น้องประชาชนที่หลั่งไหลมาช่วยเหลือกัน ผมยังจำรอยยิ้มของผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัยที่ได้รับการช่วยเหลือได้ดีเพราะนั่นคือ “ความสำเร็จ” ที่แท้จริงในการทำงานราชการ โอกาสนี้ จึงขอขอบคุณข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อาสาฯ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ท่านผู้นำในทุกระดับ ที่ช่วยกันในการดูแลพี่น้องประชาชน และที่สำคัญที่สุดต้องขอบคุณคือพี่น้องประชาชนชาวอ่างทองทุกท่านที่ช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการและขับเคลื่อนจังหวัดอ่างทองในภาวะวิกฤติ สุดท้ายนี้ ผมขอกล่าวว่าผมมีความภูมิใจและได้รับเกียรติอย่างยิ่งที่ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสเป็น “ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง” ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับ

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow