เลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินลับลวงพราง?

มติที่ประชุมครม.วันนี้อนุมัติร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 พ.ศ. ….(พ.ร.ก.คุมโรค)แทนการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทำให้การบังคับใช้พ.ร.กฉุกเฉินะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายนนี้ และยังทำให้ ศบค. ซึ่งตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจพ.ร.ก.ฉุกเฉินต้องมีอันสิ้นสภาพไปด้วย

ซึ่งพ.ร.ก.คุมโรคฉบับนี้ออกมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภาใต้สถานการณ์ฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข โดยยืนยันว่าไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับนิรโทษกรรมให้กับฝ่ายบริหาร ตามที่วิพากษืวิจารณ์ก่อนหน้านี้ แต่เพื่อคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต

แต่ในมุมทางการเมืองแล้ว การผลักดันพ.ร.ก.คุมโรคออกมามีผลอย่างไร ติดตามรายละเอียดได้ใน “สยามรัฐ ไฮไลท์ประเด็นร้อน” ทางช่อง siamrath online ในทุกแพลตฟอร์มทั้ง line today, youtube tiktok facebook และ twiter

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐