แม่ค้าตลาดท่ายางจ.เพชรบุรีปลื้มนายก-รมว.เฮ้งเยี่ยมให้กำลังใจถึงที่

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มแรงงานนอกระบบ และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ย่านตลาดเทศบาลท่ายาง จ.เพชรบุรี ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 และได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล คนละ 5,000 บาท ตามที่สำนักงานประกันสังคมได้โอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในพื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้มซึ่งมีจังหวัดเพชรบุรีรวมอยู่ด้วยเมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ ตลาดเทศบาลท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดย นายสุชาติ กล่าวว่า ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และกระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ของ ศบค.ในพื้นที่สีแดงเข้ม จึงมอบหมายให้กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม เปิดให้แรงงานนอกระบบ ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนประกันสังคมได้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เพื่อจะได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลคนละ 5,000 บาท ตลอดจนเป็นข้อมูลในการเข้าถึงการช่วยเหลือเยียวยาตามมาตรการอื่น ๆ จากรัฐบาลในอนาคตอีกด้วย นายสุชาติ กล่าวว่า การโอนเงินเยียวยาแก่ผู้ประกันตนมาตรา 40 ใน 16 จังหวัดที่ขึ้นทะเบียนใหม่ คนละ 5,000 บาท ซึ่งเงินในส่วนนี้แม้จะไม่มาก แต่อย่างน้อยจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ลดภาระค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันในเบื้องต้น แก่พี่น้องผู้ประกอบอาชีพอิสระ ตามเจตนารมณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่จะให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระได้เข้าสู่ระบบประกันสังคม ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลและได้เข้าถึงมาตรการช่วยเหลือจากรัฐในอนาคต เพื่อให้ทุกคน ทุกกลุ่ม ได้เข้าถึงสวัสดิการและก้าวข้ามสถานการณ์โควิดในครั้งนี้ไปด้วยกัน

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow