ยโสธรพบผู้ติดเชื้อโควิด2รักษาหายสะสม4,680กำลังรักษา749ราย

วันที่ 22 ก.ย.64 จังหวัดยโสธรพบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 พบเพิ่ม 2 ราย เสียชีวิตสะสม 41 ราย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ป่วยสะสมจำนวน 5,470 ราย รักษาหายสะสม 4,680 ราย กำลังรักษา 749 ราย โดยผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองยโสธร 1,024 ราย อำเภอทรายมูล 454 ราย อำเภอกุดชุม 697 รายอำเภอคำเขื่อนแก้ว 372 ราย อำเภอป่าติ้ว 324 ราย อำเภอมหาชนะชัย 654 ราย อำเภอค้อวัง 309 ราย อำเภอเลิงนกทา 824 ราย และอำเภอไทยเจริญ 299 ราย และ เรือนจำจังหวัดยโสธรจำนวน 513 ราย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow