เต็มแล้ว!รพ.ศิริราชปิยมหาราชฯปิดจองวัคซีนโมเดอร์นา

รพ. ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ประกาศปิดรับจองวัคซีนทางเลือก moderna เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจจองวัคซีนจนครบเต็มจำนวนแล้ว ทั้งนี้ รพ. กำลังตรวจสอบความถูกต้อง หากมีวัคซีนคงเหลือจะเปิดให้จองอีกครั้ง

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow