ศูนย์กลางบางซื่อประกาศบูสเข็ม3ให้คนฉีดซิโนแวค2เข็มเริ่ม24ก.ย.นี้

สำหรับกลุ่มที่ฉีดเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา รับแอสตร้าฯ เป็นเข็มกระตุ้น ให้รอรับเอสเอ็มเอสยืนยันวันฉีด และขอให้มาตรงตามนัดห้ามเลื่อน เมื่อวันที่ 22 ก.ย.64 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประกาศการให้บริการวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster dose) ในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้ที่เคยได้รับวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 และ 2 (สูตร SS)จากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ในเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา #จะได้รับวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3) ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย.64 เป็นต้นไป โดยทางศูนย์ฯจะใช้ฐานข้อมูลเดิม ส่ง sms ให้ เพื่อยืนยันวันนัดฉีดล่วงหน้าทั้งนี้ สามารถตรวจสอบวันเวลานัดฉีดด้วยตนเอง ผ่านแอพพลิเคชั่น “Vaccine บางซื่อ”หมายเหตุ : ผู้ที่สมัครใจรับวัคซีนเข็มกระตุ้น โปรดมารับวัคซีนตรงตามวันและเวลานัดสถานที่รับวัคซีน : ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประตู 1, 2, 3, 4เวลา 09.00- 17.00 น. ทุกวัน ไม่มีวันหยุดจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงต่อไปขอสงวนสิทธิ์ #งดให้บริการ กรณีที่มาไม่ตรงวันที่นัดหมาย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow