“EP”ทุ่มกว่า2.1พันล้านคว้าหุ้นSSUTเพิ่ม40%ดันสัดส่วนถือหุ้นเพิ่มเป็น80.96%ใกล้ครบตามเป้า

บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป (EP) ปิดจ๊อบส่งบริษัทย่อย E-COGEN ทุ่มเงินกว่า 2,100 ล้านบาท คว้าหุ้น SSUT เพิ่ม 40% จาก “คอมลิงค์และEE” ดันสัดส่วนผู้ถือหุ้นเป็น 80.96% จ่อบุ๊กรายได้เข้ามาทันทีใน Q3/64 หนุนผลงานเติบโตก้าวกระโดดนายยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EP) เปิดเผยว่า ในวันที่ 23 กันยายน 2564 บริษัท อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (E-COGEN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ EP ได้จ่ายเงินค่าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสเอสยูที จำกัด (SSUT) ซึ่งเป็นผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ระบบพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration) จากผู้ขาย 2 ราย รวมทั้งสิ้น 11,676,000 หุ้น หรือคิดเป็น 40% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ชำระแล้ว มูลค่า 2,107.79 ล้านบาท โดยซื้อหุ้นจากบริษัท คอมลิงค์ จำกัด 15% และบริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี่ จำกัด (มหาชน) (EE) 25% เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ภายหลังการเข้าทำรายการบริษัทจะมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมผ่าน E-COGEN ใน PPTC จำนวนทั้งสิ้น 50.70% และ SSUT จำนวนทั้งสิ้น 80.96%“มั่นใจว่าการเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าระบบพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration) ขนาดกำลังการผลิต 240 เมกะวัตต์ ในครั้งนี้ จะช่วยผลักดันผลประกอบการให้เติบโตเป็นอย่างมาก จากกำลังการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำ (Recurring Income) ให้กับบริษัทฯ เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น โดยการลงทุนดังกล่าวบริษัทฯจะรับรู้รายได้เข้ามาทันทีในไตรมาส 3/64”ประธานกรรมการ EP กล่าวอีกว่า บริษัทฯยังคงมองหาโอกาสในการขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้น ส่วนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ในประเทศเวียดนาม มีขนาดกำลังการผลิต 160 เมกะวัตต์ มูลค่าลงทุนประมาณ 7,200 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในเดือนตุลาคม 2564 และอยู่ระหว่างการศึกษาและเจรจากับพันธมิตรในเวียดนาม ไทย และญี่ปุ่น เกี่ยวกับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติในเวียดนาม ขนาดกำลังผลิตประมาณ 1,500 เมกะวัตต์ รองรับแผนการเติบโตให้กับบริษัทฯในอนาคต

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐