เข็มแรกคนไทยฉีดแล้ว!41.3%ครบสองเข็ม22.6%

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานจำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ.-22 ก.ย.64) รวม 46,669,535 โดส ใน 77 จังหวัดภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 22 ก.ย.64ยอดฉีดทั่วประเทศ 646,519 โดสเข็มที่ 1 : 240,789 รายเข็มที่ 2 : 404,841 รายเข็มที่ 3 : 889 รายจำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 29,741,899 ราย คิดเป็น 41.3% ของประชากร จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 16,303,999 ราย คิดเป็น 22.6% ของประชากร จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 623,637 ราย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐