คลังเตือนมิจฉาชีพหลอกลงทุนยันใบรับรองกระจายเงินพิเศษแจกเงินคนละล้าน-ล้างหนี้เป็นศูนย์ว่อนเน็ตเป็นของปลอม

เว็บไซต์ Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เผยแพร่ข่าวเตือน ข่าวปลอม อย่าแชร์! การคลังออกใบรับรองกระจายเงินพิเศษ จ่ายเงินให้รายชื่อละล้านบาท และล้างหนี้ให้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ตามที่มีการส่งต่อข้อความเชิญชวนประชาชน เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง การคลังออกใบรับรองกระจายเงินพิเศษ จ่ายเงินให้รายชื่อละล้านบาท และล้างหนี้ให้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง พบว่าข้อมูลที่ปรากฏดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะ LINE Open Chat เกี่ยวกับประเด็นการออกใบกระจายเงินพิเศษ จ่ายเงินให้ประชาชนรายชื่อละหลักล้านบาท ปลอดภาษี ชำระหนี้ให้ศูนย์ (ล้างหนี้ให้) โดยระบุว่าได้รับการรับรองจากกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงระบุว่าธนาคารโลก ( World Bank) จะมีการปรับปรุงระบบการเงินโลก อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างๆ ทั่วโลกในเรต 1:1 และยกเลิกบัตรเครดิต การจำนอง การล้างหนี้ ซึ่งระบุว่ามีประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวมตัวกันอย่างลับๆ เพื่อสนับสนุนการสร้างระบบหรือกองทุนที่เรียกว่า Gesara นี้ และโน้มน้าวให้ประชาชนมาร่วมลงทุนกับระบบดังกล่าวโดยกระทรวงการคลังได้ตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงการคลัง และธนาการแห่งประเทศไทย ไม่เคยมีการดำเนินงานใดเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือกองทุนในลักษณะนี้ เป็นการหลอกลวงประชาชน ขอประชาชนอย่าได้หลงเชื่อทั้งนี้การลงทุนหลอกลวงลักษณะนี้ เกิดขึ้นมานานแล้ว และที่ผ่านมาผู้หลงเชื่อไม่เคยมีใครได้รับประโยชน์ที่กล่าวอ้าง หรือหากได้รับก็เป็นการหลอกล่อให้เหยื่อตายใจ เพื่อลงทุนเพิ่มกับมิจฉาชีพ ขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังอยู่ระหว่างการร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีกับมิจฉาชีพ ผู้กระทำผิด และขอให้ประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อและผู้ที่ได้รับผลกระทบได้โปรดรวบรวมหลักฐาน และแจ้งความเอาผิดเครือข่ายดังกล่าวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเอาผิดมิจฉาชีพดังกล่าวต่อไปดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงการคลัง สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://www.mof.go.th/ หรือโทร. 02 126 5800บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ใบรับรองกระจายเงินพิเศษเป็นเอกสารปลอม และภาครัฐไม่เคยมีการดำเนินงานใดเกี่ยวกับกองทุนในลักษณะนี้ และไม่มีนโยบายที่จะดำเนินการหน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐