"มทร.พระนคร"น้อมรำลึกฯในหลวงรัชกาลที่9

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมดีฮอลล์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ เพื่อถวายพระราชกุศล และร่วมน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 โดยมี ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด เมื่อวันที่ 12 ต.ค.64 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล เปิดเผยว่า กิจกรรมในช่วงเช้าประกอบด้วยพิธีสงฆ์ ถวายจัตุปัจจัยไทยธรรม ต่อด้วยพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะโดยคณะผู้บริหาร ศิษย์เก่า สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา หลังจากนั้นประธานในพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีการขับบทกลอนประกอบดนตรีโดยนักศึกษาและอาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยการกล่าวสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติจากนักศึกษาอีกด้วยด้วย ต่อมาเป็นพิธีถวายบังคม และรับชมวิดีทัศน์เพลงมงคลพระราชาพร้อมรับชมสารคดีเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ในใจ 9 ราชมงคล เมื่อเสร็จกิจกรรม ณ หอประชุมดีฮอลล์แล้ว มีกิจกรรมราชมงคลพระนครจิตอาสา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยผู้บริหารและผู้นำนักศึกษา ได้ร่วมกันแจกชุดสเปรย์แอลกอฮอลล์และหน้ากากอนามัยให้กับชุมชนตลาดเทเวศร์และชุมชนวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร ตามเส้นทางจาก บริเวณหน้าหอประชุมดีฮอลล์ จนถึงบริเวณลานโพธิ์ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร และในช่วงบ่าย คณะผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรยังได้ร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยอีกด้วย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐