"สปสช."จ่ายเยียวยาแพ้วัคซีนแล้ว345ล้าน4,226ราย

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แจ้งช่วยเหลือเบื้องต้นผู้มีอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด 345 ล้านบาท คำร้องทั้งหมด 6,183 รายได้รับการอนุมัติจ่ายชดเชย 4,226 รายไม่ผ่านการอนุมัติ 1,225 รายรอการพิจารณา 732 รายในจำนวนที่ไม่ผ่านการอนุมัติ อุทธรณ์ 429 รายสปสช.จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นไปแล้ว 345,557,500 บาทประเภทความเสียหาย• เสียชีวิต/ทุพพลภาพ 688 ราย• พิการ 52 ราย• บาดเจ็บ 3,486 รายข้อมูลตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. 64 – 17 ต.ค. 64https://subsidy.nhso.go.th/subsidy/#/dashboardวันที่จัดทำ 17 ต.ค.64

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐