โควิดใต้อ่วมหนัก!ทั้งยอดป่วยใหม่-ตายเพิ่มไม่หยุดพบตายสูงสุดถึง21

ภาพรวมทั้งประเทศพบอัตราการติดเชื้อ และเสียชีวิตยังคงมีตัวเลขขึ้น-ลง เล็กน้อย ส่วนใน 4จว.ชายแดนใต้ยังมีอัตราที่สูงถึง 2,303 ราย ตัวเลขจำนวนผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม 608 ทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มโรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ที่พบเสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง โดยผู้สูงอายุยังเป็นกลุ่มที่พบเสียชีวิตสูงสุด การติดเชื้อใหม่ใน 67 จังหวัด พบป่วย 6,133 ราย ส่วนในพื้นที่ กทม.-ปริมณฑล พบป่วยอีก 1,610 ราย โดยกทม.ยังพบติดเชื้อรายวันสูงสุด 1,046 ราย ตายสูงสุด อยู่ในพื้นที่ภาคใต้รวม 21 ราย ขณะที่วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,111 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในปท.10,087 ราย มาจากต่างประเทศ 24 ราย วันนี้มีรายงานลอบเข้าประเทศตามช่องทางธรรมชาติ 1 ราย จากเมียนมา ส่วนยอดติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 41 ราย รักษาหาย 10,612 ราย ยังรักษาอยู่ 107,226 ราย มีผู้ป่วยอาการหนัก 2,831 ราย และมีอาการโคม่าต้องใส่เครื่องช่วยหายใจจำนวน 644 ราย วันที่ 18 ต.ค.2564 ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า โดยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 10,111 ราย โดยเป็นการติดเชื้อในประเทศ 10,087 ราย (แยกเป็นจากระบบเฝ้าระวังและบริการสุขภาพ 9,718 ราย จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 328 ราย จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 41 ราย) และเดินทางมาจากต่างประเทศอีก 24 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63  รวม 1,793,812 ราย อย่างไรก็ตามหากรวมยอดผู้ป่วยจากการตรวจ ATK จำนวน 1,700 ราย ตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่จะมีถึง 11,811 ราย วันนี้มีผู้เสียชีวิตอีก 63 ราย ทำให้ยอดเสียชีวิตขยับไปที่ 18,336 ราย หายป่วยอีก 10,612 ราย รวมยอดรักษาหาย 1,668,250 ราย ยังรักษาอยู่จำนวน 107,226 ราย เป็นการรักษาอยู่ในรพ.41,894 ราย ในรพ.สนาม/HI-CI 65,332 ราย ทั้งนี้มีผู้ป่วยอาการหนัก 2,831 ราย มีผู้ป่วยหนักนี้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจถึง 644 ราย ผู้เสียชีวิต จำนวน 63 ราย เป็นเพศชาย 39 ราย เพศหญิง 24 ราย อายุ 17-97 ปี อยู่ในพื้นที่ กทม.มากที่สุด  9 ราย แต่ในภาคใต้เสียชีวิตรวมถึง 21 ราย โดยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดความรุนแรงของโรคและเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป และมีโรคประจำตัว เป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคไต โรคอ้วน ติดเตียง ซึ่งเป็นโรคประจำตัวที่เป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้น  โดยในจำนวนนี้ เป็นการติดเชื้อในพื้นที่ 63 ราย อาศัยในพื้นที่เสี่ยง 22 ราย และเป็นการติดจากคนในครอบครัว 7 ราย และคนอื่นๆ เพื่อน เพื่อนร่วมงาน คนรู้จัก 33 ราย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐