หวั่นระดับน้ำในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยาแนวโน้มสูงขึ้นอีก

ด้าน “อิทธิพล” รมว.วัฒนธรรม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่วัดไชยวัฒนาราม และโบราณสถานอื่นๆ ในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ในวันพรุ่งนี้ (1ต.ค.)วันนี้(30 ก.ย. 64) กรมศิลปากรสรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ประจำวันที่ 29 กันยายน 2564 ดังนี้๑.เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำท้ายเขื่อน ๒,๗๗๕ ลบ.ม./วินาที (มากกว่าเมื่อวานประมาณ ๑๐๓ ลบ.ม./วินาที)๒.ระดับน้ำในแม่น้ำบริเวณโดยรอบพื้นที่อุทยานฯ มีระดับสูงขึ้นจากวันวานประมาณ ๒๐ เซนติเมตร๓.โบราณสถานวัดไชยวัฒนาราม ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงกว่าสันเขื่อน ๕๐ เซนติเมตร โดยอุทยานฯ ได้ติดตั้งแผงป้องกันน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว และในวันนี้ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานดีเซล เสริมสำรองไว้กรณีเกิดฝนตกหนัก น้ำรั่วซึมมาก ไฟฟ้าดับหรือเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าเสียหาย (ได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)๔.โบราณสถานวัดธรรมราม ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงกว่าสันเขื่อน ๔๐ เซนติเมตร โดยอุทยานฯ ได้ติดตั้งแผงป้องกันน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว๕.โบราณสถานหมู่บ้านโปรตุเกส ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับต่ำกว่าสันเขื่อน ๑๔ เซนติเมตร ขณะนี้อุทยานฯ ได้ติดตั้งแผงป้องกันน้ำคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันนี้วัดธรรมารามวัดกษัตรา๖.โบราณสถานวัดกษัตราธิราชวรวิหาร ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับต่ำกว่าสันเขื่อน ๒๐ เซนติเมตร ขณะนี้อุทยานฯ ได้ร่วมกับทางวัดติดตั้งแผงป้องกันน้ำคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันนี้๗.โบราณสถานป้อมเพชร ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงกว่าสันเขื่อน ๕ เซนติเมตร ขณะนี้อุทยานฯ ได้ทำแนวป้องกันน้ำคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันนี้๘.โบราณสถานวัดเชิงท่า ระดับน้ำในแม่น้ำลพบุรีมีระดับต่ำกว่าสันเขื่อน ๓๐ เซนติเมตร ขณะนี้อุทยานฯ ได้ร่วมกับทางวัดติดตั้งแผงป้องกันน้ำคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้๙.โบราณสถานวัดพุทไธสวรรย์ ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับต่ำกว่าสันเขื่อน ๓๐ เซนติเมตร อุทยานฯ จะใช้แนวกำแพงวัดเป็นแนวป้องกันน้ำและจะดำเนินเรียงกระสอบทรายปิดประตูวัดป้องกันน้ำเข้าภายในพื้นที่โบราณสถานในวันพรุ่งนี้๑๐.โบราณสถานหมู่บ้านฮอลันดา ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับต่ำกว่าสันเขื่อน ๑๓๕ เซนติเมตรวัดเชิงท่าวัดพุทไธสวรรย์๑๑.บริเวณท้ายพระราชวังโบราณมีน้ำจากแม่น้ำลพบุรีซึมลอดแนวถนนอู่ทองมาท่วมขังบริเวณรหัสวิดน้ำสูงประมาณ ๗๐ เซนติเมตร ในบริเวณนี้ไม่สามารถสูบน้ำออกได้ เนื่องจากถนนอู่ทองในบริเวณท้ายพระราชวังโบราณเป็นถนนใหม่ที่พระยาโบราณราชธานินทร์นำดินจากการขุดแต่งพระราชวังโบราณในช่วงปลายสมัยรัชการที่ ๕ มาถมทำเป็นถนน ถนนในบริเวณนี้จึงไม่แข็งแรงเหมือนถนนอู่ทองช่วงอื่นๆ หากสูบน้ำออกน้ำจากแม่น้ำลพบุรีก็จะซึมลอดถนนอู่ทองเข้ามา ซึ่งอาจทำให้ถนนเสียหายได้ โดยในระยะยาวอุทยานฯ จะประสานไปยังสำนักงานโยธาธิการในการก่อสร้างผนังกันน้ำใต้ถนนอู่ทองในช่วงบริเวณนี้๑๒.เนื่องจากโบราณสถานแห่งนี้ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำจนไม่มีพื้นที่ทำระบบป้องกันน้ำแบบถาวรได้ จึงทำให้ขณะมีน้ำบางส่วนซึมเข้าไปในพื้นที่โบราณสถานที่เป็นที่ลุ่มต่ำ โดยอุทยานฯ ได้ทำการถอดเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ไฟส่องสว่างและปั้มน้ำขึ้น และจะวางแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันคลื่นที่จะส่งผลกระทบต่อตัวโบราณสถาน และหากสถานการณ์น้ำเข้าสู่ภาวะปกติจะเร่งฟื้นฟูโบราณสถานโดยด่วนต่อไป๑๓.ในวันนี้อุทยานฯ ได้ระดมบุคลากรทั้งหมดมาปฏิบัติงานด้านการป้องกันน้ำป้อมเพชรแผนผังป้องกันน้ำท่วมโบราณสถาน๑๔.ขณะนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้มีการระบายน้ำในอัตรา ๔๐๐ – ๖๐๐ ลบ.ม./วินาที และปริมาณน้ำในแม่น้ำลพบุรีมีเพิ่มขึ้นจากน้ำที่ท่วมในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ซึ่งมวลน้ำดังกล่าวจะมารวมกันที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ทำให้ระดับน้ำในพื้นที่อุทยานฯ มีแนวโน้มจะสูงขึ้นอีก โดยทางอุทยานฯ จะติดตามสถานการณ์โดยใกล้ชิดเพื่อเตรียมการในการรับมือต่อไปทั้งนี้ ในวันพรุ่งนี้ (1 ต.ค.) เวลา 15.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์อุทกภัยที่วัดไชยวัฒนาราม และโบราณสถานอื่นๆ ในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐