ทะลุเป้า!พร้อมรับเปิดเมืองกทม.เผยวัคซีนเข็ม2ฉีดแล้ว70.63%

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกทม.โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุ ประชากรใน กทม.ฉีดวัคซีนเข็ม 2 แล้วเกิน 70% โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ กทม.ที่มากถึง 7.7 ล้านคน ที่ได้เริ่มฉีดมาตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา เริ่มจากบุคลากรที่ทำงานส่วนหน้าเสี่ยงสัมผัสกับผู้ป่วย ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ผู้สูงอายุ กลุ่มอาชีพเสี่ยงและประชาชนทั่วไป โดยฉีดวัคซีนทั้งใน รพ. ศูนย์ฉีดวัคซีนนอก รพ. และการฉีดวัคซีนเชิงรุกในชุมชน และเพื่อให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย กทม.ได้เร่งฉีดวัคซีนเชิงรุกให้กับผู้ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนหรือไม่สะดวกเดินทาง โดยหน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ กทม. (รถ BMV) และยังบริการฉีดวัคซีนถึงบ้านให้กับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และผู้ที่ไม่สะดวกออกจากบ้าน ที่ กทม.ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ ทำให้ในตอนนี้ มีประชากรของ กทม.ที่ได้ฉีดวัคซีนเข็ม 1 แล้วกว่า 8,132,826 ราย และมีผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 แล้ว 5,437,553 ราย คิดเป็น 70.63% ของประชากรของ กทม. โดยการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชากรได้เกิน 70% เป็นเป้าหมายสำคัญ เพื่อป้องกันความรุนแรงจากโควิด-19 และเตรียมพร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามายัง กทม.กทม.ยังคงฉีดวัคซีนให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพราะวัคซีนจะช่วยป้องกันความรุนแรงหากติดเชื้อได้ ขอให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วยังคงปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐