อ.ส.ค.ห่วงใยพี่น้องสื่อมวลชนมอบถุงยังชีพจากใจนมไทย-เดนมาร์คสู้วิกฤตโควิด

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นประธานมอบ “ถุงยังชีพจากใจนมไทย-เดนมาร์ค” ให้กับสื่อมวลชนเพื่อเป็นการแสดงความห่วงใยพี่น้องสื่อมวลขนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก 4 ซึ่งภายในถุงประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที ไทย-เดนมาร์ค ข้าวสารพันธุ์พื้นเมืองสระบุรี ที่ปลูกที่ฟาร์มท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. และเครื่องอุปโภค ณ บริเวณโถงชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow