"ไพศาล"แนะจับตาสัญญาณยื้อยาว!

วันที่ 21 ต.ค.64 นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมาย โพสต์ข้อความระบุว่า”การแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งเพื่อรองรับบัตรเลือกตั้งสองใบ1.เมื่อรัฐสภาผ่านร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเฉพาะคือการใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบและได้ทูลเกล้าขึ้นไปแล้ว ก็เป็นหน้าที่กกต.ที่จะต้องเตรียมร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญเพราะเมื่อร่างรัฐธรรมนูญประกาศใช้บังคับแล้วบทมาตราเกี่ยวกับการเลือกตั้งด้วยบัตรใบเดียวและข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ใช้บังคับไม่ได้เมื่อกกต.ร่างกฎหมายเลือกตั้งแล้วก็ต้องเสนอรัฐบาลเพื่อส่งรัฐสภาพิจารณาต่อไป2.ไม่ใช่หน้าที่รัฐบาลที่จะไปกำหนดระยะเวลาแก้กฎหมายเลือกตั้งในกลางปีหน้า ซึ่งแย้มให้เห็นว่ารัฐบาลยังไม่ประสงค์จะให้มีการยุบสภาในระยะเวลาอันใกล้นี้เพราะของจริงนั้นรู้กันดีว่าเสียงนิยมเป็นอย่างไร?แต่ถ้าต้องมีการเลือกตั้งใหม่หลังรัฐธรรมนูญแก้ไขใช้บังคับและยังไม่ได้แก้ไขกฎหมายเลือกตั้ง กกต.ก็มีอำนาจออกข้อกำหนดให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญได้!จึงไม่ต้องห่วงว่าจะแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งไม่ทัน!!ถ้าจะห่วง ก็ให้ห่วงตรงที่อาจใช้เวลาเลือกตั้ง นานกว่าที่คิดก็ได้เพราะในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์หลังยุบสภาแล้วนับปีก็ยังเลือกตั้งไม่ได้!!!!”

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐