ด่วน!สายด่วนสปสช.1330ขัดข้องชั่วคราว

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 21 ต.ค.64 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีประกาศ ขณะนี้ สายด่วน สปสช. 1330 ไม่สามารถให้บริการได้ชั่วคราว เรื่องจากเหตุขัดข้องสปสช.กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุดจึงขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐