เก็บตกข่าวสารวัฒนธรรมรอบสัปดาห์(3.9.64)

จิปาถะวัฒนธรรม / หนามยอกอก: ศุกร์ที่ 3 กันยายน พุทธศักราช 2564 ปฏิทินจันทรคติ แรม 11 ค่ำ เดือนเก้า ปีฉลู
00.. เก็บตกข่าวสารกระทรวงวัฒนธรรมรอบสัปดาห์ และแล้วกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) ร่อนหนังสือแจ้งระงับการจ่ายสวัสดิการให้ นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2554 ที่เป็นไปตามมติคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ(กวช.) ที่เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 19 ส.ค. ที่ผ่านมา ให้ยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรตินายสุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติ เนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสียต่อการเป็นศิลปินแห่งชาติ ตามข้อ 10 วรรคสองของกฎกระทรวง…(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ข้อ 2 อย่างไรก็ดี หากนายสุชาติ สวัสดิ์ศรี ไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าวให้มีหนังสือชี้แจงต่อกวช. ณ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้ง 30 ส.ค. 2564 ..00.. เสริมศักยภาพศิลปินพื้นบ้าน นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดก.วัฒนธรรม เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านผลิตสื่อเผยแพร่บนโลกออนไลน์ โดยเชิญยูทูบเบอร์ชื่อดัง กุ้ง สุทธิราช , บี้ เดอะสกา , ครูเงาะ Acting Coach ครูเจมส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสาร Digital Platform มาร่วมถ่ายทอดเคล็ดลับการผลิตผลงานให้ได้รับความนิยมบนโลกออนไลน์ ..00.. ส่วนรายการนี้ สำนักงานปลัดก.วัฒนธรรมชวนประกวดคลิปวิดีโอสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “รากไทย” เพื่อรณรงค์เสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึกและวิถีชีวิตที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ความยาวคลิปวิดีโอไม่เกิน 5 นาที ชิงเงินรางวัลกว่า 230,000 บาท หมดเขตรับสมัครและส่งผลงานวันที่ 3 ก.ย. สอบถามโทร. 02 209 3548 ..00.. วินัยจราจรดีเริ่มต้นที่เราได้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศผลผู้ชนะเลิศประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 : ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย” กันไปเรียบร้อยทางออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ ผลงานเรื่องตุ้งแช่ จากทีม PW. Studio โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม จ.หนองคาย ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ ผลงานเรื่องนายตัวร้ายกับนายทะเบียน จากทีม Amelia Studio มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จ.ปทุมธานี ม.ราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ ..00.. ปิดท้าย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และหอสมุดแห่งชาติ แจ้งขยายเวลาปิดให้บริการชั่วคราว ตามประกาศกรุงเทพมหานครเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จนถึงวันที่ 30 ก.ย. จะเปิดทำการตามปกติวันที่ 1 ต.ค. แล้วพบกันใหม่ ..00


นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี


อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านผลิตสื่อเผยแพร่บนโลกออนไลน์


ชนะเลิศประกวดคลิป “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 : ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย” ระดับมัธยมศึกษา

“ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และคณะ ร่วมกับกลุ่มจิตอาสาดูแลไทย (Jitasa.Care) และหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (ปธพ.9) ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ชาวปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อยู่ระหว่างการกักตัวดูแลรักษาตนเอง (Home Isolution) และแจ้งขอความช่วยเหลือผ่าน jitasa.care เมื่อเร็วๆ นี้

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow