ซูเปอร์โพลเผยปชช.ร้อยละ97.6กังวลต่ออันตรายจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลระบบอินเทอร์เน็ต

วันที่ 23 ต.ค.64 สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนามแบบผสมผสาน เรื่อง “ปัจจัยเสี่ยงต่ออันตรายทางไซเบอร์” จากกรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,017 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่19 – 22 ต.ค.ที่ผ่านมา

พบว่า ร้อยละ 94.2 มีการระดมปลุกปั่นในโลกโซเชียลมีเดียและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างความแตกแยกของคนในชาติและสั่นคลอนสถาบันพระมหากษัตริย์, ร้อยละ 81.7 พบปัญหาข้อมูลการค้าขาย ธุรกรรมทางธุรกิจ ผิดปกติจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ออนไลน์

ประชาชน ร้อยละ 76.0 เคยถูกหลอกลวง เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล ระบบออนไลน์ และการใช้โซเชียลมีเดีย,ร้อยละ 75.5 เคยเจอความไม่ปลอดภัยกับข้อมูลส่วนตัวและอื่น ๆ จากการใช้บริการธนาคารและสถาบันการเงิน เช่น การถูกดูดเงินออกจากบัญชี การโอนเงิน การใช้ออนไลน์แบงค์กิ้ง เป็นต้นและ ร้อยละ 68.5 เคยถูกบูลลี่ (Bully) ข่มขู่ คุกคาม เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โซเชียลมีเดียและการใช้ออนไลน์ต่าง ๆ

นอกจากนี้ ร้อยละ 48.9 พบปัญหาค่อนข้างมากถึงมากที่สุดว่า หน่วยงานรัฐยังไม่ค่อยตื่นตัว ไม่บูรณาการเชื่อมโยงด้านความมั่นคงทางไซเบอร์,ขณะที่ ร้อยละ 40.3พบปัญหาปานกลาง และร้อยละ 10.8 พบปัญหาค่อนข้างน้อยถึงไม่พบปัญหาเลย, ร้อยละ 50.5 ระบุเสี่ยงค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ต่ออันตรายจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลระบบอินเทอร์เน็ต โซเชียลมีเดียและระบบออนไลน์ต่าง ๆ,ร้อยละ 36.1 ระบุเสี่ยงปานกลาง และร้อยละ 13.4 ระบุเสี่ยงค่อนข้างน้อยถึงไม่เสี่ยงเลย

อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 97.6 กังวลต่ออันตรายจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ระบบอินเทอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย และระบบออนไลน์ต่าง ๆ ในขณะที่เพียงร้อยละ 2.4 เท่านั้นที่ไม่กังวลเลย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐