กปน.ตรวจสถานการณ์น้ำฝั่งตอ.-ตต.เฝ้าระวัง24ชม.

เมื่อวันที่ 25 ต.ค.64 นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการ (ผลิตน้ำ) การประปานครหลวง (กปน.) พร้อมคณะ นำโดย นายวชิรวิทย์ โพธิ์วิจิตร ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ) นายสมศักดิ์ ปัสนานนท์ ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9 และผู้บริหารในสังกัดสายงานแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ ลงพื้นที่สถานีสูบน้ำดิบสำแลเพื่อติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ปัจจุบันยังคงมีระดับที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากปริมาณน้ำที่ลงมาจากทางเหนือ ประกอบกับสภาวะช่วงน้ำตาย (Neap Tide) และน้ำคู่ (Double Peak) โดยปัจจุบันกรมชลประทานได้บริหารจัดการโดยลดอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและพระรามหก เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง รวมถึงรองรับสถานการณ์ฝนที่อาจตกในพื้นที่ภาคกลางเพิ่มในช่วงปลายเดือนต.ค.นี้

สำหรับสถานีสูบน้ำดิบสำแลของการประปานครหลวงได้มีการเสริมแนวป้องกันตลอดริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงจุดเสี่ยงของสถานีสูบน้ำ ซึ่งคาดว่าระดับน้ำจะยังคงสูงทรงตัวซึ่งสถานีสูบน้ำดิบสำแลได้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์ระดับน้ำตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ คณะฯได้ติดตามและตรวจสอบการทำงานของระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่กรมชลประทานเปิดระบายน้ำจากทุ่งรับน้ำลงสู่แม่น้ำเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับเกษตรกรได้ทำการเกษตรต่อไปนั้น จะมีน้ำด้อยคุณภาพที่ค้างอยู่ในพื้นที่ลงมาด้วย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำดิบ ณ สถานีสูบน้ำดิบสำแลและอาจกระทบต่อกระบวนการผลิตน้ำของการประปานครหลวงได้

นอกจากนี้ นายรักษ์ศักดิ์และคณะ ได้เดินทางไปยังบริเวณสถานีสูบน้ำดิบบางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม เพื่อติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนที่ปัจจุบันมีระดับที่สูง ซึ่งกองระบบส่งน้ำดิบฝั่งตะวันตก ได้มีการทำแนวป้องกันบริเวณทางระบายน้ำล้นบริเวณแม่น้ำท่าจีน เพื่อป้องกันกรณีระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนสูงกว่าระดับของสันฝายของทางระบายน้ำล้น รวมถึงได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ระดับน้ำตลอด 24 ชั่วโมง ในการนี้ คณะได้เยี่ยมชมความก้าวหน้างานก่อสร้างคลองลัดอ้อม (By Pass) สถานีสูบน้ำดิบบางเลน ซึ่งคลองดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อรองรับการลำเลียงน้ำที่เพิ่มขึ้นตามแผนการผลิตน้ำที่เพิ่มขึ้นในอนาคตที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ตามโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9 และครั้งที่ 10

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐