นายกฯสั่ง"พณ.-เกษตรฯ-พลังงาน"เร่งแก้ปุ๋ยแพง/หนุนอุตสาหกรรมอีสปอร์ต

วันที่ 25 ต.ค.64 เวลา 14.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้สั่งการแก้ปัญหาปุ๋ยราคาแพงอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ซึ่งปัจจุบันปุ๋ยมีราคาสูงมากตั้งแต่ต้นปีเนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราคาน้ำมัน ค่าขนส่ง ค่าระวางเรือ รวมทั้งการการที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ 100% ฉะนั้นนายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพลังงานไปพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรวมถึงชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกรว่ารัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขอยู่

นายธนกร กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ นายกรัฐมนตรีห่วงใยเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ จากสถานการณ์น้ำท่วม ราคาน้ำมันโลกที่สูงขึ้น โดยมอบหมายกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งหารือช่วยเหลือเกษตรกรโดยเร่งด่วน โดยเฉพาะในวันเดียวกันนี้ครม.มีการพิจารณากรอบวงเงิน 27,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรใน 3 โครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

นายธนกร กล่าวอีกว่า นายกฯ ยังได้สั่งการให้มีการผลักดันเกษตรเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) และการแปรรูปอาหาร โดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นให้ใช้เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว และการแปรรูปอาหาร โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมถือเป็นโครงการแซนบล็อกทางด้านเกษตรของนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ทั้งนี้ นายกฯ ยังได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย ประสานงานกับคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด เพื่อกำหนดเป็นแผนงานโครงการให้ชัดเจน เพื่อส่งเสริมการแปรรูปเกษตรของไทยให้มีสัดส่วนในตลาดโลกที่สูงขึ้นทั้งปริมาณและมูลค่า

นายธนกร ยังกล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตาม นายกฯ ยังสั่งการให้มีการส่งเสริมอุตสาหกรรมอีสปอร์ต (E-Sport) โดยมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ของไทยเป็นสถานที่แข่งขันกีฬาอีสปอร์ตระดับโลกเพราะถือว่าอีสปอร์ตเป็นส่วนหนึ่งของซอฟพาวเวอร์ของไทย ซึ่งเป็นนโยบายของนายกฯ

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐