โควิดยโสธรพบเพิ่ม3รายป่วยสะสม5,750ราย

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 จังหวัดยโสธรพบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 พบเพิ่ม 3 ราย เสียชีวิตสะสม 49 ราย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ป่วยสะสมจำนวน 5,750 ราย รักษาหายสะสม 5,513 ราย กำลังรักษา 188 ราย โดยผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองยโสธร 1,136 ราย อำเภอทรายมูล 469 ราย อำเภอกุดชุม 720 รายอำเภอคำเขื่อนแก้ว 424 ราย อำเภอป่าติ้ว 338 ราย อำเภอมหาชนะชัย 665 ราย อำเภอค้อวัง 322 ราย อำเภอเลิงนกทา 851 ราย และอำเภอไทยเจริญ 310 ราย และ เรือนจำจังหวัดยโสธรจำนวน 513 ราย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐