นครตรังเฮ.!ผลตรวจATKพ่ค่าแม่ค้าตลาดสดและตลาดนัดไม่พบติดเชื้อโควิด-19

เทศบาลนครตรังตรวจเชิงรุก ATK พ่อค้าแม่ค้า ตลาดสด – ตลาดนัด 5 แห่ง ภายในเขตเทศบาลนครตรัง เป็นเวลา 1 เดือน เริ่มที่แรกตลาดสดเทศบาลนครตรัง ผลเป็นลบทุกคน

วันนี้ (2ล6 ตุลาคม 2564) ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลนครตรัง ติดตามการดำเนินงานการตรวจเชิงรุก ด้วยชุดตรวจ ATK แก่พ่อค้า แม่ค้า ภายในตลาดสด – ตลาดนัด ในเขตเทศบาลนครตรัง โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครตรัง และ อสม. ดำเนินการฯ

สำหรับในครั้งนี้มีเป้าหมาย 5 ตลาด ประกอบด้วย ตลาดสดเทศบาลนครตรัง , ตลาดท่ากลาง, ตลาดบ้านโพธิ์, ตลาดกองทุน และตลาดถนนคนเดินเซ็นเตอร์พ้อย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งจังหวัดตรังที่ 4080/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดตรัง ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ให้เทศบาลนครตรัง ดำเนินการตรวจคัดกรอง พ่อค้า/แม่ค้า หรือผู้ปฏิบัติงานในตลาดทุกคนด้วยชุดตรวจ Antigen test kits(ATK) อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยเทศบาลฯ จะดำเนินการตรวจทั้ง 5 ตลาดเป้าหมายในทุกๆ สัปดาห์ จนครบ 4 สัปดาห์ เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของในตลาดสดเทศบาลนครตรังและตลาดโดยรอบ อีกทั้งยังเพื่อเป็นการคัดแยกกลุ่มผู้ติดเชื้อหรือค้นหาผู้ป่วยออกมาเข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

ด้าน ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมมนตรีนครตรัง กล่าวว่า วันนี้ได้ทำการตรวจหาเชื้อในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า และลูกจ้างประจำร้านค้าภายในตลาดสดเทศบาลนครตรัง ตามคำสั่งจังหวัดตรังฯ เป็นการตรวจเชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัย และยับยั้งการระบาดของเชื้อโควิด19 รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคที่เข้ามาซื้อของในตลาดสดเทศบาลฯ และตลาดโดยรอบ สำหรับในช่วงเช้าของวันนี้ (26 ต.ค.64) ได้ทำการตรวจ ATK ที่ตลาดสดเทศบาลนครตรังเป็นที่แรก เป้าหมายจำนวน 200 คน ปรากฏว่าผลเป็นลบทุกคน จึงได้แนะนำให้พ่อค้าแม่ค้าและลูกจ้างประจำร้านค้าในตลาดสดฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด19 อย่างเคร่งครัด ทำความสะอาดพื้นที่ขายของตนเองให้สะอาด และสวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ที่สำคัญหากมีการพูดคุยระหว่างกันต้องสวมใส่แมส เพื่อความปลอดภัย./////

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐