“อิสราเอล”เผยฉีดวัคซีนไฟเซอร์“เข็ม3”ผลข้างเคียงน้อย

Photo : Getty Images

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า “คลาลิท” ซึ่งเป็นหน่วยงานบริการด้านสุขภาพในอิสราเอล เปิดเผยผลการติดตามศึกษาการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ขนานไฟเซอร์ เข็มที่ 3 ให้แก่ประชาชน โดยระบุว่า ผลอาการข้างเคียงของผู้รับการฉีดมีอาการใกล้เคียง หรือน้อยกว่า การรับวัคซีนเข็มที่ 2

รายงานข่าวแจ้งว่า หน่วยคลาลิท ได้ติดตามศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างของผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 จำนวน 4,500 คน ในระหว่างวันที่ 30 ก.ค. – 1 สค. ที่ผ่านมา ก่อนพบว่า กลุ่มตัวอย่างจำนวนร้อยละ 88 ตอบว่า หลังรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ไปแล้ว รู้สึกใกล้เคียงหรือดีกว่าในช่วงที่พวกเขาเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ส่วนกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 31 ตอบว่า มีอาการข้างเคียงไม่พึงประสงค์ โดยส่วนใหญ่เป็นอาการปวดเมื่อยตรงจุดที่ฉีดวัคซีน และร้อยละ 0.4 มีปัญหาเรื่องหายใจติดขัด และร้อยละ 1 ต้องรับการรักษาจากแพทย์เนื่องจากมีผลอาการข้างเคียง 1 รายการ หรือมากกว่านั้น

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow