สมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นฯร้อง“หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท”ช่วยผลักดันเลื่อนเลือกตั้งอบต.หวั่นทำโควิดระบาดเพิ่ม

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ที่ทำการพรรคพลังท้องถิ่นไท ผศ.(พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา   นายกสมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าพบนายชัชวาลล์ คงอุดม
หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท เพื่อให้ช่วยผลักดันให้รัฐบาลเลื่อนการเลือกตั้งนายกอบต.จากเดือนพฤศจิกายน 2564 ไปเป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ผศ.(พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) อยู่ในระหว่าง  ช่วงการทุเลาจากกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายงดทำกิจกรรม และงดการเดินทาง แต่เนื่องจากคณะกรรมการ   การเลือกตั้งกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหาร    ส่วนตำบล ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบ

ผศ.(พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ กล่าวต่อว่า ซึ่งข้อเท็จจริง การเลือกตั้งท้องถิ่นมีการแข่งขันสูง ทำให้ผู้สมัครนำญาติพี่น้องกลับสู่ภูมิลำเนาเพื่อใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง เป็นการขัดแย้งกับแนวทางของ ศบค. และแนวทางของนายกรัฐมนตรีที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงช่วงเวลา      ก่อนการเลือกตั้งจะต้องมีการหาเสียงของผู้สมัครซึ่งมีการหาเสียงเข้าไปทุกครัวเรือนและหากเกิด การเลือกตั้งตามแนวทางที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดไว้ อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) ไม่แตกต่างกับครั้งที่ผ่านมาในช่วงวันหยุดสงกรานต์ที่มีผู้ติดเชื้อ ระลอกที่ 5      

“และในการเลือกตั้งครั้งนี้อาจจะให้เสถียรภาพของรัฐบาลด้านการเมืองและการกระตุ้นเศรษฐกิจดีขึ้น  แต่ไม่คุ้มค่ากับการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพยาบาลที่ใช้งบประมาณของท้องถิ่นเองเกือบทั้งสิ้น สำคัญที่สุดไม่ควรนำสุขภาพหรือชีวิตของประชาชนมาเป็นประกันในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19)นี้ โดยใช้การเลือกตั้งเป็นเงื่อนไขเพียงเพื่อให้รัฐบาลไปต่อได้” ผศ.(พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ กล่าว

ผศ.(พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ กล่าวด้วยว่า และที่สำคัญรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในไตรมาสแรกไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งได้ เพราะรายได้ต่างๆ ส่วนใหญ่มาจากรัฐบาลจัดสรรเงินให้ ซึ่งชัดเจนว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงร่วมสองหมื่นล้านบาท และในสถานการณ์     ปัจจุบันนี้ยังเกิดสาธารณภัยด้านน้ำท่วมขึ้นมาทับซ้อนอีก ซึ่งความเป็นจริงแล้วไม่มีใครที่จะเข้ามาดูแลประชาชนดีไปกว่าตัวแทนของประชาชนเอง

“ทางสมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นประเทศไทย เล็งเห็นว่าการที่กำหนดให้มีการเลือกตั้ง  ในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีแนวโน้มทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19)  ระลอกใหม่ โดยจะเกิดจากการที่ประชาชนต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อไปใช้สิทธิ์ในเลือกตั้งท้องถิ่น     อย่างแน่นอน ดังนั้นรัฐบาลควรทบทวนเพื่อชะลอการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะกำหนดขึ้นภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 ออกไปก่อนจนกว่าประชาชนจะได้รับการฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และมีความพร้อมในการตรวจคัดกรองเบื้องต้น จึงขอให้ทบทวนเลื่อนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล” นายกสมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นประเทศไทย กล่าว
+++++++++++++

 
 
 
 

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐