ผู้บัญชาการมทบ.27เป็นประธานในพิธีพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์​พร้อมมอบบัตรแสดงบริสุทธิ์

มทบ.27 เป็นประธานในพิธีพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์พร้อมมอบบัตรแสดงบริสุทธิ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี

วันนี้(7ก.ย.64)​เวลา 09.00น. ณ สโมสรมณฑลทหารบกที่27 ค่ายประเสริฐสงคราม ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27 เป็นประธาน พร้อมด้วย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27หัวหน้ากองฝ่ายเสนาธิการฯเพื่อนนายทหารและในพิธีพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ โดยการดำเนินงานของ พ.อ.เกรียงเดช ปัญจกนกกุล หัวหน้ากองกำลังพล มณฑลทการบกที่27 และคณะ​ ผู้ต้องโทษที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ51คน ในส่วนของเรือนจำมณฑลทหารบกที่ 27 มีผู้ต้องโทษ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ จำนวน 51 นาย ประกอบด้วยผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ลดโทษ จำนวน 36 นายและผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ปล่อยตัว จำนวน 15 นายพร้อมมอบบัตรแสดงบริสุทธิ์

พ.อ.เกรียงเดช ปัญจกนกกุล หัวหน้ากองกำลังพล มณฑลทการบกที่27 กล่าวรายงานว่า.-ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2564 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2564 เพื่อเป็นการแสดงพรมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป

โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ซึ่งจะได้รับพระราชทานอภัยโทษ ประกอบด้วยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ อัยการศาลมณฑลทหารบกที่ 27 และผู้บังคับเรือนจำมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ร่วมกันตรวจสอบผู้ต้องโทษ ที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพ.ศ.2564 จำนวนดังกล่าว

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27จึงได้ประกอบพิธีปล่อยตัวผู้ต้องโทษ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ โดยมอบบัตรแสดงบริสุทธิ์ กล่าวให้โอวาท

พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27 กล่าวว่า​นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง ก็ขอให้ผู้ต้องโทษที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษทุกนายได้กลับตัวประพฤติตนเป็นคนดีของครอบครัว เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ โดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดจำเดิมอีก

ทำยสุดนี้ ขออำนาจ พระบารมีอันแผ่ไพศาลแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี โปรดดลบันดาลพระราชทานพร ให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ถึงพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงและสัมฤทธิ์ผสในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow