ป.ป.ส.ย้ำ‘น้ำกระท่อม’ยังต้มขายไม่ได้จ่อชงปลดล็อก8ก.ย

จากกรณีพืชกระท่อมถูกปลดล็อกจากบัญชียาเสพติด ส่งผลให้สามารถปลูก ซื้อ ขาย กระท่อมได้โดยไม่ผิดกฎหมาย มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค.ที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้ยังไม่พบปัญหาหรือเบาะแสรายงานการใช้พืชกระท่อมในทางผิดปกติ 

วันที่ 7 ก.ย.2564 นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กล่าวว่า เริ่มพบเห็นการซื้อ ขาย แต่จะเป็นในส่วนใบสด การต้มน้ำกระท่อมดื่มเอง หรือแจกจ่ายกัน โดยไม่มีลักษณะเชิงพาณิชย์เท่านั้น แต่ถ้าเป็มการต้มน้ำกระท่อมเพื่อขาย ยังติดข้อห้ามตามประกาศกระทรวงสาธารสุข ฉบับที่ 424 ออกตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 เรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ซึ่งระบุบัญชีแนบท้ายไว้หลายรายการ และกระท่อมทั้งต้นและสารสกัด เป็นหนึ่งในบัญชีแนบท้ายรายการที่ 52 ยังถูกจำกัดห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ดังนั้น การต้มน้ำกระท่อมขายที่เห็นในขณะนี้ แม้ขออนุญาตก็ยังทำไม่ได้เช่นกัน

ซึ่งในวันพรุ่งนี้ (8 ก.ย.) นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ในฐานะประธาน กมธ. จะเสนอร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม พ.ศ. …. เข้าสู่การพิจารณาของสภา เพื่อให้หน่วยงานเกี่ยวข้องนำไปพิจารณาทบทวนแก้ไขประกาศที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนมากขึ้น

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow