กกต.สมุทรสาครพร้อมรับมือจัดเลือกตั้งท้องถิ่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ ผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.สมุทรสาคร เปิดเผยว่า ตามที่เมื่อ 13 ก.ย.2564 ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ผ่านร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกฯ อบต. หลังมีมติเห็นชอบในหลักการตามร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง พร้อมเตรียมออกประกาศกำหนดให้มีจัดการเลือกตั้ง ส.อบต.และผู้บริหารฯ (นายก อบต.) ทั่วประเทศ ซึ่งปรากฏว่า ให้วันเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 64 และวันสมัครรับเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 11 ต.ค.ถึงวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้โดยวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นที่กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง

“ดังนั้นทำให้ตำแหน่งนายก (รักษาการ) และสมาชิกสภา อบต. ต้องสิ้นสุดหน้าที่ลงไปด้วย”

นายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ ชี้แจงว่า ส่วนเรื่องการรับสมัครที่จะเกิดขึ้นนั้นทาง ผอ.กต ท้องถิ่นจะต้องเสนอร่างเข้ามาที่ กกต.กลาง นั้นจะมีแผนในรูปแบบใด หรือใช้สถานที่ใดรับเลือกตั้ง เป็นต้น ส่วนสิ่งที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ คือ จำนวนสมาชิกสภา อบต. จะลดลงเหลือเขตละ 1 คน ซึ่งอาศัยกำหนดจากเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง (จากเดิมที่มีเขตละ 2 คน) ทั้งนี้ทั้งนั้นแต่จะต้องไม่น้อยกว่า 6 คน อย่างไรก็ตามหากตำบลใด ที่มีน้อยกว่า 6 หมู่ ให้เพิ่มจำนวนสมาชิก (ส.อบต.)ในหมู่ที่มีประชากรมากที่สุด เพื่อให้ทุก อบต.มีสมาชิกสภาฯ ที่มีได้ 6 คนด้วย

“ส่วนอีกหนึ่งประเด็นหนึ่งนั้นคือเรื่องวาระการดำรงตำแหน่ง ทั้งนายกฯและสมาชิกสภา อบต.ซึ่งมีดำรงตำแหน่งไปตามปรกติคือ หนึ่งวาระ 4 ปีแต่ติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ”

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐