ในหลวงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยเหตุอุทกภัยรุนแรงในหลายพื้นที่เยอรมนี

วันที่ 19 กรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรณีเกิดอุทกภัยรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันตกของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ความว่า ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรุงเบอร์ลิน ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า เกิดอุทกภัยรุนแรง ในหลายพื้นที่ทางตะวันตกของเยอรมนี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐนอร์ดไรน์-เวสฟาเลินและรัฐไรน์ลันด์-พฟัลซ์ เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมาก ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ในนามของประชาชนชาวไทย

ข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริงมายังท่าน และผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียทุกคน ทั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภัยพิบัติซึ่งผู้ประสบภัย ต้องเผชิญในครั้งนี้ จะสิ้นสุดในเร็ววันเพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์โดยเร็ว (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐