“โกวิทย์”ตั้งกระทู้ถามสดจี้“รมว.ศธ.”จ่ายเยียวยานักเรียน"ครูโอ๊ะ"รับติดปัญหาเปิดบัญชี-การเดินทางทำล่าช้า

“โกวิทย์” ตั้งกระทู้ถามสดจี้ “รมว.ศึกษาธิการ” จ่ายเงินเยียวยานักเรียน เหตุโควิด-19 พ่นพิษ ด้านรมช.ศธ.รับติดปัญหาขั้นตอนเปิดบัญชีธนาคาร-การเดินทาง ทำอุปสรรคล่าช้า ยันจะทำให้เร็วที่สุด

วันที่ 16 ก.ย.64 เวลา 11.00 น. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจาน.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เรื่องการช่วยเหลือกรณีโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนทั่วไปที่ผู้ปกครองได้รับผลกระทบโควิด-19 ของนายโกวิทย์ พวงงาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท ที่สอบถามว่า ประเด็นการช่วยเหลือกรณีโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนทั่วไปที่ผู้ปกครองได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จะได้รับการเยียวยาอย่างไรบ้าง และเงินช่วยเหลือ 2,000 บาทกับนักเรียนมีความคืบหน้าอย่างไร ได้สำรวจหรือไม่ว่าแต่ละโรงเรียนทั้งในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนสังกัดในเขตเทศบาล และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ที่ยังไม่ได้รับการเยียวยา 2,000 บาทมีจำนวนเท่าไหร่ เมื่อไหร่จะเยียวยาได้ทั่วถึง

ด้านนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายจากรมว.ศึกษาธิการ ชี้แจงว่า สรุปภาพรวมโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 แต่ละแห่งมีปัญหาอุปสรรคที่แตกต่างกัน เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาด ทำให้เกิดความล่าช้า ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีเรื่องบัญชีธนาคารผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความหลากหลาย ทำให้ต้องใช้เวลาเรื่องการโอนเงิน และบางธนาคารไม่ได้ให้สิทธิพิเศษในการยกเว้นค่าธรรมเนียม ทำให้เกิดอุปสรรคการรับเงินบ้าง และการโอนเงินไปผู้ปกครองบางคนยังไม่เปิดบัญชีธนาคารทีเกี่ยวข้อง เพราะเราต้องเก็บหลักฐานการจ่ายเงิน ซึ่งผู้ปกครองบางคนยังคงใช้บัญชีธนาคารอื่น

ส่วนการจ่ายเงินสดติดปัญหาเรื่องการเดินทางจากสถานการณ์โควิด-19 ขณะที่ในส่วนของอาชีวะมีปัญหาเรื่องภูมิลำเนาผู้ปกครองไม่ได้อยู่ใกล้กับนักศึกษาจึงไม่สะดวกมารับเงินได้ด้วยตนเอง เราจึงต้องโอนให้ผู้ปกครอง ส่วนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้ติดตามหลายเดือนมานี้ ต้องยอมรับว่าโรงเรียนบางแห่ง เช่นโรงเรียนนานาชาติเขาไม่ได้รับเงินอุดหนุน การได้ข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่ยาก ทำให้เกิดความล่าช้า และมีโรงเรียนที่ไม่ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน เราก็ต้องให้ระยะเวลาโรงเรียนทำให้มากขึ้น อย่างไรก็ตามกระทรวงศึกษาธิการได้ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางทำความเข้าใจเพื่อให้เกิดการจ่ายเงินโดยเร็วที่สุด

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐