โควิดคร่าชีวิตชาวตรังอีก1พบติดเชื้อรายใหม่26ราย


จังหวัดตรัง แถลงพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 26 ราย สะสม 4,820ราย เสียชีวิต 1 ราย เสียชีวิตสะสม 30 ราย รักษาหายเพิ่ม 20 ราย สะสม 4,331 ราย

วันนี้ (16 ก.ย.64) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดยในวันนี้จังหวัดตรังเป็นอันดับ 13 ซึ่งมีผู้ติดเชื้อน้อยกว่าจังหวัดตรัง คือจังหวัดสตูลเท่านั้น และในวันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 26 ราย มาจากต่างจังหวัด 6 ราย ติดเชื้อในจังหวัดตรัง 20 ราย โดยอยู่ใน LQ 8 ราย มีผู้ติดเชื้อสะสม 4,820 ราย เป็นชาวไทย 26 ราย เป็นชาย 11 ราย หญิง 15 ราย เสียชีวิต 1 ราย รวมยอดเสียชีวิตสะสม 30 ราย

ผู้ติดเชื้อทั้ง 26 ราย จำแนกเป็นรายอำเภอดังนี้ อำเภอกันตัง 11 ราย อำเภอปะเหลียน 4 ราย อำเภอห้วยยอด 1 ราย อำเภอเมืองตรัง 3 ราย อำเภอรัษฎา 1 ราย อำเภอวังวิเศษ 1 ราย และอำเภอสิเกา 5 ราย พบการสัมผัสติดเชื้อร่วมบ้านมากที่สุด 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.54 สัมผัสในชุมชน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.62 สัมผัสที่ทำงาน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.85

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐